Субота
19 Вересня 20
14:02
Вітаю Вас Гість
RSS
 
Котелевська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2
Головна Реєстрація Вхід
Звіт »
Зміст сайту школи

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Форма входу


ВСТУП

 

Загальна інформація про школу

 Котелевська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 2 є комунальною власністю Котелевської  районної ради Полтавської області. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти, сім’ї  та молоді  Котелевської РДА, якому делеговані відповідні повноваження.

Юридична адреса школи: 38600, вул. Маяковського, 90, смт. Котельва, Полтавська обл.

Земельна ділянка, на якій знаходиться школа, має площу .5,84 га, пришкільні навчально-дослідні ділянки займають площу 2 га. На території закладу знаходиться будівля основної школи, яка прийнята в експлуатацію в 1975 році, приміщення початкової школи, бібліотека

 На початку навчального року навчалося 197  учнів, протягом року прибуло 3 учні, вибуло 4 учні, на кінець року – 196 учнів. У школі налічувалося 11 класів,  середня наповнюваність яких становила 18 учнів.

У  минулому  році працювало 2 групи продовженого дня, які відвідувало 56 учнів 1-4-х класів. Групи працювали за рахунок державного бюджету. Вихователі Громова Н.В. та Крамаренко О.В.  працювали на 0,75 ставки. Для роботи ГПД було надано класні кімнати, ігрова кімната та спальня. Всі діти, які  відвідували  ГПД, були  охоплені  гарячим  харчуванням, дотримувались  режиму  роботи.

 

Кадрове забезпечення

Школа на 100% забезпечена штатними працівниками. У 2017-2018 н.р. навчально-виховний процес забезпечували 31 педагогічний  працівник, серед них 26 педагогів (2 педагоги знаходяться у відпустці по догляду за дитиною), педагог-організатор, психолог, логопед, бібліотекар, медична сестра.

Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників, з яких:

Вчителів «вищої категорії» - 11 чол.

                «першої категорії» - 6 чол.

                «другої категорії» – 7 чол.

                «спеціаліст» - 7 чол.

                «Старший вчитель» –  4 чол.

              «Провідний бібліотекар» – 1 чол.

         Директор школи – Бєляєва О.В. – освіта вища, стаж педагогічної роботи – 31 рік, стаж роботи на посаді – 7 років.

         Заступник директора з навчальної роботи – Мироненко Є.В. – освіта вища, стаж педагогічної роботи – 27 років, стаж роботи на посаді – 3 роки.

         Заступник директора з виховної роботи – Гризодуб Т.С. – освіта вища, стаж педагогічної роботи – 7 років, стаж роботи на посаді – 1 рік.

 

Методична робота

 

Аналіз підсумків методичної роботи за 2017/2018 навчальний рік показав, що педагогічний колектив успішно працював над реалізацією методичної проблеми: «Формування життєвих компетентностей особистості учня на основі розвитку творчих здібностей на уроках та в позаурочній діяльності» відповідно програми, розробленої на 2017-2019 роки.

Згідно рекомендацій, викладених в нормативних документах відділу освіти, сім’ї та молоді Котелевської РДА, згідно річного плану роботи школи, наказу директора школи «Про організацію методичної роботи в школі з педагогічними кадрами на 2017-2018 навчальний рік» від 12.09.2017року №111, враховуючи індивідуальні можливості вчителів, їх методичну підготовку, професійний рівень, методична робота здійснювалась через колективну, групову та індивідуальну форми роботи.

 Система методичної роботи у школі була спрямована на розвиток творчої особистості учня та вчителя. Головні зусилля було зосереджено на наданні реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам у підвищенні їхньої професійної компетентності, створенні творчої атмосфери, такого морально-психологічного клімату, який сприяв би пошуку кращих технологій навчання, ефективному втіленню інновацій.

Головні завдання методичної роботи в 2017/2018 н. р. полягали у:

 • спрямуванні змісту форм методичної роботи на виконання нового Закону України «Про освіту», Національної доктрини розвитку освіти України;
 • сприянні підвищенню професійної майстерності вчителів через розвиток у них творчого потенціалу, формування в них навичок науково-дослідницької роботи, зацікавленості педагогічними технологіями;
 • підвищення рівня методологічної підготовки педагогічних кадрів, сприяння виробленню в учителів умінь і навичок самостійної роботи з метою неперервного підвищення своєї кваліфікації та вдосконалення педагогічної майстерності;
 • створенні умов для підвищення професійного рівня педагогів і рівня інформаційної компетенції;
 • забезпеченні реалізації  особистісно-зорієнтованих технологій, інтерактивного навчання і виховання в усіх елементах структури педагогічного процесу;
 • вивченні та популяризації досвіду творчих педагогів закладу, району області, України.

Для забезпечення систематичного та кваліфікованого керівництва науково-методичною роботою у школі працює методична рада, до складу якої входять директор закладу,  заступники з навчальної та виховної роботи, керівники шкільних методичних об’єднань,  психолог, завідувач шкільної  бібліотеки. В компетенції методичної ради  знаходяться такі напрямки діяльності педагогічного колективу :

 • аналіз результативності діяльності методичних підструктур;
 • організація роботи по підвищенню фахової майстерності вчителів, надання методичної допомоги педагогам;
 • вивчення і аналіз стану викладання, моніторинг навчальних досягнень учнів;
 • залучення вчителів до науково-дослідницької діяльності, вивчення і аналіз впровадження проектної діяльності в навчально-виховний процес;
 • аналіз результативності роботи вчителів з обдарованими дітьми, підготовка та проведення предметних олімпіад, конкурсу-захисту наукових робіт, конкурсів учнівської творчості, конференцій тощо.

Було проведено 5 засідань методичної ради школи, на яких розглядалися різноманітні методичні  питання, актуальні для школи.

        Протягом року було  поновлено інформацію на стендах: «Методичний куточок», «Методичний вісник», «З досвіду роботи вчителів школи». У школі працює методичний кабінет, де зібрана бібліотечка методичної літератури, тематичні папки шкільних методичних об`єднань, розробки, сценарії, матеріали по атестації, технічні засоби навчання.

Протягом минулого навчального року у закладі працювали  методичні об’єднання вчителів:

- початкових класів (керівник Запорожченко Ю.М.);

- природничо-математичного циклу (керівник Маринич Н.М.);

- гуманітарного циклу (керівник Свириденко Н. І.);

- класних керівників (керівник Гризодуб Т.С.).

В основі роботи методичних об’єднань лежить організація системної роботи із здібними та обдарованими дітьми,  науково-дослідницька робота вчителів та учнів, підвищення професійної компетентності вчителів відповідно до кваліфікаційної категорії. Кожне методичне об’єднання працює за власною темою.  Учителі вивчали навчальні програми, інструктивні та методичні листи Міністерства освіти і науки України, підручники та посібники, обговорювали  актуальні питання  навчання і виховання учнів, знайомились з новинками методичної та психолого-педагогічної літератури, звітували про курсову підготовку з метою пропагування педагогічного досвіду, аналізували результати І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, якість знань, умінь і навичок з предметів за результатами навчального року. Робота шкільних методичних об’єднань здійснювалася за планом та у відповідності з методичною проблемою, теорія поєднувалася з практичною діяльністю, реалізовувалися міжпредметні зв’язки. Переважно використовувалися такі форми роботи: взаємовідвідування уроків і позаурочних заходів, семінари, проведення предметних тижнів, тренінгів, дискусій. Великої уваги  надавалося спільній роботі з батьками, реалізації наступності між дошкільною освітою та початковою школою, початковою та середньою ланками. Кожним шкільним методичним об’єднанням були проведені відкриті уроки або позаурочні заходи за методичною темою.

     МО природничо-математичного циклу працювало над проблемою: «Розвиток професійної компетентності вчителя шляхом використання інноваційних технологій навчання».

На засіданнях розглядали такі питання:

      1. Про підсумки роботи МО вчителів природничо-математичного циклу за 2016-2017 н.р. та перспективи діяльності на 2017-2018 н.р;

      2. Використання сучасних методів навчання на уроках предметів природничо-математичного циклу.

3. Роль самоосвіти у підвищенні професійної компетентності педагога.

   МО суспільно-гуманітарного циклу працювало над проблемою: «Формування комунікативно-мовленнєвих компетентностей на уроках гуманітарного циклу». На засіданнях були розглянуті такі питання:

1. Організація навчально-виховного процесу з гуманітарних дисциплін у 2017-2018 н.р.

2. Роль та місце вчителя у формуванні соціалізуючого простору для учнів.

3. Формування в учнів інтересу до науково-дослідницької роботи  на уроках предметів суспільно-гуманітарного циклу.

   МО вчителів початкових класів і вихователів ГПД працювало над вирішенням проблеми: «Формування життєвих компетентностей особистості  учня на  основі розвитку творчих здібностей на уроках та в позаурочний час». Були розглянуті такі питання:

 1. Організація та вдосконаленн янавчально-виховного процесу в початковій школі в новому 2017-2018н.р.
 2. Урок – організаційна форма реалізацій навчальних компетентностей учнів.
 3. Розвиток соціальної компетентності молодших школярів на уроках методом  ігрової діяльності.
 4. Розвиток комунікативних  компетентностей учнів початкових класів.

Учителі ведуть постійну роботу з диференціації та індивідуалізації навчання на уроках. Вдало впроваджують у роботу інтерактивні методи, які спонукають учнів до розвитку пізнавальних та творчих здібностей. Використовують різні види діяльності, що відповідають рівню розвитку  дітей і спрямовані на активне навчання, спонукають дітей мислити, експериментувати, досліджувати, стимулюють розвиток мовних навичок, спрямовують діяльність та фізичний розвиток, надають можливості для розвитку соціальних навичок.

  Ще одним напрямком підвищення фахового рівня педагогів школи є участь у семінарах, заходах обласного рівнів.  Директор школи Бєляєва О.В. брала участь  в тренінгу з теми «Розвиток громадянських компетентностей в сучасній школі» в рамках реалізації швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей  в Україні» (28 вересня 2017 р.). Заступник директора з навчальної роботи Мироненко Є.В. взяла участь в обласному науково-практичному семінарі «Робота малої академії наук» (19 вересня 2017 року). Учитель географії Мироненко Є.В. працює в обласній творчій групі та стала учасником   обласного семінару «Використанні ІКТ в науково-дослідницькій роботі з учнями».

     Однією із найефективніших форм підвищення професійного рівня педагогів є проведення семінарів-практикумів, до проведення яких активно залучалися вчителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Протягом року у навчальному закладі проводилися такі заходи:

- семінар вчителів інформатики (30 березня 2018 року) – вчителі Назарко А.К., Гнилосир Н.І.;

- учителі трудового навчання Руденька Н.І. та Назарко А.К. брали участь в обласному семінарі, що проходив на базі Котелевської гімназії №1.

 У районному  конкурсі «Учитель року» в номінації «Українська мова та література»  брала участь Свириденко Н.І.

    Педагоги закладу входили до членів оргкомітетів  та журі предметних олімпіад  і конкурсів: Мироненко Є.В., Свириденко Н.І., Солодун Н.І., Левадна Т.І., Єременко О.В., Коросташова В.І., Лютенко В.В., Маринич Н.І., Руденька Н.І., Назарко А.К., Лозко М.С., Чуй Л.І.

 Робота шкільного психолога нерозривно пов’язана з роботою вчителів, тому Чуй Л.І. провела 3 психолого-педагогічні семінари :

 1. Емоційна рівновага як запорука успіху.
 2. Розвиток комунікативної компетентності вчителя як спосіб задоволення потреб особистості.
 3. Розвиток творчого потенціалу особистості як засіб, що сприяє успіху та гармонізації емоційного стану.

Психологом  разом  із заступником директора з навчальної роботи підготовлено психолого-педагогічний консиліум «Дорога у 5 клас: особливості, труднощі, проблеми  наступності».

Важливу роль у спрямуванні методичної роботи, формуванні професіоналізму вчителя та організації роботи над науково-методичною темою відігравали педагогічні ради. Для проведення педрад використовувалися як традиційні форми, так і нетрадиційні, а саме: робота у групах, рольова гра, конференція. На засіданнях розглядалися такі питання:

- Про підсумки діяльності навчального закладу в 2016/2017 навчальному році та завдання педагогічного колективу щодо підвищення якості навчального процесу в  2017/2018 навчальному році;

- «Ключові та предметні компетентності нової української школи»; стан викладання української мови та літератури; створення ефективної виховної системи громадянського виховання;

- «Формування громадянської компетентності школярів на засадах інтеграції знань»; стан викладання предметів художньо-естетичного циклу; проектна форма діяльності як засіб формування громадянської компетентності школярів у виховній та позакласній роботі;

- «Творчі звіти вчителів, що атестуються»; стан викладання інформатики;

- «Про підсумки науково-методичної роботи в 2017-2018 н.р.».

За звітний період  педагоги пройшли курси підвищення кваліфікації при ПОІППО:

- учитель української мови та літератури  Коросташова Т.І.;

- учитель предмета «Захист Вітчизни» та технологій (трудового навчання) і креслення Назарко

  А.К.;

- учитель образотворчого мистецтва Руденька Н.І.;

- учитель англійської мови Гризодуб Т.С.;

- учитель початкових класів Борківець Л.В.,

- заступник директора з навчальної роботи Мироненко Є.В.,

- учитель англійської мови Левадна Т.І.,

- учитель зарубіжної літератури та російської мови Солодун Н.І.,

- учитель математики Лозко М.С.

Підвищенню рівня професійної компетентності вчителів сприяє атестація педагогічних працівників закладу, яка здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.10  № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.10 № 1255/18550.

Вчителі, які атестувалися (Запорожченко Ю.М., Руденька Н.І.)  проводили  відкриті уроки, брали участь у роботі творчих груп для вчителів району. За результатами атестації Запорожченко Ю.М. підтверджено вищу кваліфікаційну категорію та встановлено звання «старший учитель», Руденькій Н.І.  підтверджено другу кваліфікаційну категорію.

       Упродовж року узагальнено передовий педагогічний довід  вчителя початкових класів Запорожченко Ю.М. з проблеми «Використання ноосферної технології на уроках у початкових класах».

У 2017 – 2018 навчальному році проведено стан викладання та рівень навчальних досягнень з  української мови та літератури, предметів художньо-естетичного циклу, інформатики.

Згідно з річним планом проводились предметні тижні: фізкультури і спорту, образотворчого мистецтва, інформаційних технологій, початкової школи, Шевченківський тиждень.

         Бібліотекар Ковпак О.І. провела щорічні конкурси: «Посвята в читачі» та «Кращий читач року», до пам’ятних і знаменних дат організовані виставки літератури.

Кожен учитель проводить позакласну роботу з предмета.

Щорічно учитель фізичної культури Яківець М.П. проводить спортивні змагання, легкоатлетичну естафету в рамках Олімпійського тижня.

Тиждень козацької слави закінчився змаганням «Ігри патріотів. Ми – спадкоємці козацьких традицій» (Назарко А.К. та Яківець М.П.).Руденька Н.І. та Назарко А.К. організовували виставки творчих робіт учнів (малюнки, вишивки, вироби з дерева, металу), презентували проектні роботи.  До Дня Збройних сил України педагог-організатор провела свято для учнів початкової школи «Завзяті козачата». Мироненко Є.В. провела вечір для старшокласників «Визначні і пам`ятні місця нашого селища». Єременко О.В. провела низку заходів з історії та правознавства, команда під її керівництвом зайняла І місце в районній інтелектуальній грі «Правовий брейн-ринг».

Класовод 1 класу Борківець Л.В.. провела свято «Прощавай, букварику!», класовод 3 класу Запорожченко Ю.М. з танцювальним колективом «Джерельце» підготувала танці  «Українська полька», «Полонез», «Рок-н-рол». Вихователь ГПД Громова Н.В. провела змістовний і повчальний захід для третьокласників «Добро починається з тебе». Вихователь Крамаренко О.В. провела захід «Зі знаками дружи – не знатимеш біди».

Значну роль у підвищенні професійної майстерності вчителя відігравали як індивідуальні форми методичної роботи (консультації, співбесіди), так і групові форми (відкриті уроки, семінари, інструктивно-методичні наради, методичні діалоги педагогів, що викладають однакові предмети).

 

Календар
«  Вересень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Пошук

Друзі сайту

Котелевський РМК

Котелевська Гімназія №1

Котелевська ЗОШ №4


Педпреса

МОН


Copyright MyCorp © 2020
Створити безкоштовний сайт на uCoz